Zwroty

- Konsument posiada prawo zwrotu towaru , w terminie do 14 dni może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów , z wyjątkiem opisanych kosztów w punkcie 9.5 , 9.6 , 9.7  regulaminu sklepu , zgodne z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014roku o prawach konsumenta. Bieg terminu , czas do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną , upoważnioną inną osobę trzecią , inną niż przewoźnik . Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez , wypełnienie , złożenie oświadczenia przez Klienta .

- W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany  do odesłania zakupionych produktów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia , w którym odstąpił od umowy. Klient zobowiązany jest o dołączenie dowodu zakupu jakim jest paragon , rachunek lub faktura. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi klient.

- Zwracany Produkt powinien zostać odesłany na adres zwrotu , który klient otrzymała drogą e-mail . Adres zwrotu do przesyłek to : Świat Butów 365 PL  Ul.Jarosławska 70 62-040 Puszczykowo .

- Prawo odstąpienia od umowy realizowane jest poprzez wypełnienie formularza odstąpienia , dostępnego tutaj -  Formularz

- Pieniądze tytułem zwrotu towaru na podstawie odstąpienia od umowy , Klient otrzyma niezwłocznie , po otrzymaniu towaru na magazyn - adres zwrotów - jego kontroli , weryfikacji zgodności towary wraz z dołączonymi dokumentami zakupu . Świat Butów 365 PL dokona zwrotu w nieprzekraczalnym terminie  do 14 dni od otrzymania towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient , chyba  że Klient w oświadczeniu od odstąpienia od umowy wskaże inny sposób zwrotu pieniędzy , który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami.

- Zwrotu zamówionego towaru również można dokonać osobiście pod adres magazynu : Świat Butów 365 PL  ul.Jarosławska 70 62-040 Puszczykowo . W godzinach 8-16 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu , towaru będącego wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza granice konieczności do stwierdzenia jego charakteru , cech i funkcjonalności .